Инфрачервени лампи за външно отопление

Приложения на инфрачервените отоплители Веранда

Отоплението с инфрачервени отоплители, използващи късовълнова инфрачервена технология, имат разнообрани сфери на приложение. Предимството на късовълновата инфрачервена технология да затопля обектите, вместо въздуха, обуславя високата ефективност на отоплителите Веранда и ги прави подходящи за затопляне както на външни, така и на вътрешни площи. Високият стандарт на защита от влага (IP65) прави инфрачервените отоплители Веранда годни за употреба на открито, дори и при пряко излагане на дъжд или сняг.
Освен широко разпространените приложения за затопляне на открити градини и тераси на заведения или хотели, те са перфектното решение още във всеки от долуизброените случаи.Сравнителен тест на инфрачервени отоплители

Цел на теста: да изследва ефективността на преобразуване на консумираната електрическа мощност към излъчената топлина при инфрачервени отоплители, използващи нагреватели със златно покритие и рубинени такива.

Разположеният в ляво отоплител е с рубинен кварцов нагревател, а този в дясно е с нагревател със златно покритие. И двата инфрачервени отоплителя са разположени на еднакво разстояние от 54см. от обекта, чиято температура се измерва.

Резултатите от теста доказват значително по-високата ефективност на късовълновите инфрачервени отоплители, използващи нагреватели със златно покритие.


Преди започване на теста (стайна температура)

Преди започване на теста и двата обекта имат температура, равна на стайната.


Старт на теста

Веднага след старта на теста се измерва затопляне на обекта, което е по-голямо при лампата със златно покритие.


След 10 минути

След 10 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 12,6 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 20 минути

След 20 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 18,9 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 30 минути

След 30 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 21,4 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 40 минути

След 40 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 21,6 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 50 минути

След 50 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 21,1 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 60 минути

След 60 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 20,3 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 70 минути

След 70 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 19,4 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 80 минути

След 80 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 18,7 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 90 минути

След 90 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 17,9 градуса по-висока от рубинения отоплител.


След 100 минути

След 100 минути температурата при отоплителя със златно покритие е с 17,5 градуса по-висока от рубинения отоплител.